Hoppa till sidans innehåll

Årmöte digitalt 20 feb kl 18.00

21 JAN 2022 13:31
  • Uppdaterad: 21 JAN 2022 13:31

På grund avden höga smittspridningen i så kommer VRS hålla ett digitalt årsmöte den 20 februari kl 18:00

Anmälan till årsmötet gör du till adressen This is a mailto link senast 18 februari. Efter anmälan kommer du få ett bekräftelsesvar med handlingar coh länk till mötet.

Dagordning

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av föredragningslista
7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra
stycket angivna antalet
16. Val av ordförande för föreningen
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)
20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten
där föreningen har rätt att representera med ombud.
24. Sammanträdets avslutande.

Skribent: Mia Stephanson
E-post: Adressen Gömd

SIHS_logo_pos

 

 

 

 

Postadress:
Västerås RS - Ridsport
M. Stephanson, Gesällgatan 1
72220 Västerås

Besöksadress:
Rocklunda Gård
72223 Västerås

Kontakt:
Tel: +4621188883
E-post: This is a mailto link

Se all info